Menu
Your Cart
EKSEN ÖZEL
GIDA KONTROL
LABORATUVARI
Kimyasal Analiz
Toksin Analizleri
Fiziksel Analizleri
Dioksin Analizleri
Enstrümantal Analizler
Mikrobiyolojik Analizler
Moleküler Biyoloji Analizleri
EKSEN ÖZEL
GIDA KONTROL
LABORATUVARI
Kimyasal Analiz
Toksin Analizleri
Fiziksel Analizleri
Dioksin Analizleri
Enstrümantal Analizler
Mikrobiyolojik Analizler
Moleküler Biyoloji Analizleri
EKSEN ÖZEL
GIDA KONTROL
LABORATUVARI
Kimyasal Analiz
Toksin Analizleri
Fiziksel Analizleri
Dioksin Analizleri
Enstrümantal Analizler
Mikrobiyolojik Analizler
Moleküler Biyoloji Analizleri

Neden Eksen Analiz

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün denetiminde 28.11.2019 tarihli kuruluş izni ve 14/01/2020 tarihli, 725 çalışma izin numarası ile çalışma izni alarak faaliyete geçmiş özel bir kontrol laboratuvarıdır. EKSEN Laboratuvarı, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak hizmet veren ve müşteri memnuniyetini esas tutan, eğitimli personeliyle gıda analizlerinde toplam üç ana hizmet biriminden oluşan faaliyetlerini yürütmektedir. TS EN ISO/IEC 17025’e göre oluşturulan yönetim sistemi EKSEN Laboratuvarı’nın tüm faaliyetlerini kapsar. Laboratuvarımızda kurulan kalite yönetim sistemi bu standartların şartlarını sağlamakla birlikte, tüm yasal otorite ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurulmuştur. EKSEN Laboratuvarı gıda maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin ithalat, ihracat ve özel istek numunelerinin kalite ve güvenilirlik analizlerini gerçekleştirmekle görevlidir. Laboratuvarımız; devamlı büyümeyi, büyürken de teknolojiyi takip ederek konusunda lider olmayı hedeflemektedir.

Müşteri isteklerini zamanında, tam ve tarafsız olarak karşılama ilkesiyle hareket eden gıda analiz laboratuvarımız,

konusunda uzman kadrosuyla tam bir takım ruhu içerisinde hizmet vermektedir.

Kalite Politikamız

EKSEN LABORATUVARI, teknolojiyi yakından takip ederek bilimsel, etik ve ahlaki ilkelere uygun şekilde sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek etkin bir mekanizma oluşturan, yasal mevzuat ve kaliteyi, gizliliği ve güvenilirliği temel prensip kabul ederek uluslar arası standartların rehberliğinde gerçekleştirilecek analizler vasıtası ile hızlı, doğru ve kesin sonuçlar elde etmeyi hedef alan, TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına uygun olarak kurulan sistemin müşterinin her türlü fikri ve mülki haklarını koruyarak güvence altına alan, tüm nitelik ve gerekliliklerin de ötesinde, yenilikleri en önde takip edip uygulayan, yeterlilik testleri ile laboratuvarlar arası karşılaştırma testlerine giren, hem ulusal hem de uluslar arası metotlar ile bu platformda referans laboratuvar olmayı hedeflemektedir. Böylece verimliliği ve rekabet gücü ile hissedarlarını; çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarını, kalitesi, yasalara duyarlılığı, sağlık ve çevre gibi konulardaki hassasiyeti ile hem müşterilerini hem de toplumu ve ülkemizi daha iyiye götürmek azmindedir. 

Tüm bunların sağlanmasında müşterilerimizin ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerini saptamak, gerekli olan sistemleri kurmak, çalışanlarımızın sürece katılımını teşvik etmek ve takım ruhunu güçlendirmek, mevcut birikim ve donanımlarını sürekli eğitimlerle destekleyerek ilerleme gayretini taze tutmak, temel yaklaşımlarımız arasındadır. 

EKSEN Laboratuvarı rakiplerine saygılı, ülkesi ve insanlarına değer veren, bilim ve teknolojinin yakın takipçisi, bu doğrultuda gelişim bilincini sürdüren, müşteri memnuniyetini ve karlılığını her yıl artıran bir dinamiği sağlamak amacındadır. 


Öneri Talep ve Şikayetleriniz için Bize Ulaşın

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZMETLERİMİZ


Numune Kabul ve Raporlama

Laboratuvarımızda numunelerin kabul edilmesi, izlenmesi ve raporlanması ayrı birimde hizmet vermekte olan uzman personellerimiz tarafından özel bir yazılım kullanılarak gerçekleştirilmektedir.Kimyasal Analizler

Analiz; esas olarak maddenin bileşim ve saflığını saptama işlemidir. Bir maddenin bileşimini tespit etmeye, yani maddeyi oluşturan elementleri belirterek, yüzdelerini tespit etmeye kimyasal analiz denir. Analiz, kimyasal reaksiyonlarla yapılır.


Toksin Analizleri

Mikotoksinler gıda ve yemlerde bulunan kimyasal etkenleri içerisinde insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en ciddi risk faktörlerinden biridir. Türkiye coğrafyası mikotoksin üreten küflerin üremesi ve toksin üretmesi için oldukça elverişli bir iklime sahiptir.

Moleküler Biyoloji Analizleri

AB’de GDO içeren yemlerin etiketlenmesinin zorunlu olmasına rağmen bu yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinin (süt, yumurta, et gibi) etiketlenmesi GDO’lu mısır gibi ürünlerin gıda zincirine girmeden ve işlemeden önce kontrolü ve denetimi zorunludur.

Mikrobiyolojik Analizler

Doğada mikroorganizmalar, bitki ve hayvanlar arasında doğal ve sürekli bir etkileşim vardır. Mikroorganizmalar insan gıdasını oluşturan bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda maddelerini kullanarak varlıklarını sürdürür.
Dioksin Analizleri

"Dioksin" olarak isimlendirilen bileşen grubu birden çok klor bağlı dioksinler, furanlar ve bifenillerden oluşur. Gıda ve yemlerde yasal mevzuatlarda limitlendirilmiş ve resmi kontrolü yapılan 7 dioksin, 10 furan ve 18 klorlu bifenil (PCB) bileşiği bulunur.Enstrümantal Analiz

Çok küçük niceliklerin tespiti için kullanılan analiz yöntemidir. Elektrometrik ve optik olmak üzere ikiye ayrılır. Elektrometrik metotlara örnek; kondüktimetri ve potansiyometridir. Kondüktimetride çözeltinin elektriksel iletkenliğindeki, potansiyometride ise çözeltinin elektriksel potansiyelindeki değişmeler takip edilir.

Fiziksel Analizleri

Fiziksel analiz laboratuvarlarında gıda, yem ve yem katkı maddeleri analizlerinin yanında duyusal analiz için tat eşikleri oluşturularak ve ilgili standartlarda duyusal özellikleri belirtilen numunelerde duyusal analizlerde yapılabilmektedir.Abone Ol