Menu
Your Cart

Toksin Analizleri

Toksin Analizleri
Toksin Analizleri

  Mikotoksinler gıda ve yemlerde bulunan kimyasal etkenleri içerisinde insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en ciddi risk faktörlerinden biridir. Türkiye coğrafyası mikotoksin üreten küflerin üremesi ve toksin üretmesi için oldukça elverişli bir iklime sahiptir. Bu nedenle mikotoksinlerin tarımsal ürünlerde oluşmasının önlenmesi ve toksinin gıda ve yemlerde varlığının doğru tespit edilmesi oldukça önemlidir.

  Mikotoksin oluşumunu etkileyen faktörler:

  1. Fiziksel Faktörler
  2. Kimyasal Faktörler
  3. Biyolojik Faktörler


  1. Fiziksel Faktörler

  Çevrenin sıcaklığı, nispi nemi veya gıda maddesinin nem miktarı sayılabilir. Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından üretilen aflatoksinler için uygun sıcaklık derecesi 25-35°C, Penicillium expansum tarafından sentezlenen patulin için uygun ortam 20-25°C, Penicillium rubrum tarafından üretilen rubratoksin için ise 25-30°C’dır.


  2. Kimyasal Faktörler

  Mikotoksin üretiminde etkili olan kimyasal faktörlerden en önemlisi mikotoksin üreten küfIerin beslendikleri ortamın kimyasal bileşimidir. Mikotoksin üreten küflerin beslenmesine etki eden faktörler ise gıdanın bileşimi, su miktarı, asitliği, pH değeri gibi kimyasal ve fiziksel özellikleridir.


  3. Biyolojik Faktörler

  Mikotoksin sentezine etki eden önemli biyolojik faktörler arasında küf suşunun toksijenik olup olmadığı toksijenik ise toksin üretme kabiliyeti, aynı ortamda toksin üreten diğer küf türleri ile rekabet durumu ve mikrobiyal detoksifikasyon sayılabilir.

  Toksin laboratuvarımızda analizler uluslararası ve ulusal metotlar kullanılarak kalite bilinci içerisinde gerçekleştirilmektedir.

  Etiketler: Toksin,Analizleri