Menu
Your Cart

Hizmetlerimiz

"Dioksin" olarak isimlendirilen bileşen grubu birden çok klor bağlı dioksinler, furanlar ve bifenillerden oluşur. Gıda ve yemlerde yasal mevzuatlarda limitlendirilmiş ve resmi kontrolü yapılan 7 dioksin, 10 furan ve 18 klorlu bifenil (PCB) bileşiği bulunur.Dioksin bileşenleri nasıl oluşur?Dioksinler..
Çok küçük niceliklerin tespiti için kullanılan analiz yöntemidir. Elektrometrik ve optik olmak üzere ikiye ayrılır. Elektrometrik metotlara örnek; kondüktimetri ve potansiyometridir. Kondüktimetride çözeltinin elektriksel iletkenliğindeki, potansiyometride ise çözeltinin elektriksel potansiyelindeki..
Fiziksel analiz laboratuvarlarında gıda, yem ve yem katkı maddeleri analizlerinin yanında duyusal analiz için tat eşikleri oluşturularak ve ilgili standartlarda duyusal özellikleri belirtilen numunelerde duyusal analizlerde yapılabilmektedir.Fiziksel analizlerin yapılmasının genel amacı gıda, yem ve..
Analiz; esas olarak maddenin bileşim ve saflığını saptama işlemidir. Bir maddenin bileşimini tespit etmeye, yani maddeyi oluşturan elementleri belirterek, yüzdelerini tespit etmeye kimyasal analiz denir. Kimyasal analiz, kimyasal reaksiyonlarla yapılır. Örnekteki iyonların ya da ilgilenilen maddeler..
Doğada mikroorganizmalar, bitki ve hayvanlar arasında doğal ve sürekli bir etkileşim vardır. Mikroorganizmalar insan gıdasını oluşturan bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda maddelerini kullanarak varlıklarını sürdürür. Gıdaların içeriğinde proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller v..
AB’de GDO içeren yemlerin etiketlenmesinin zorunlu olmasına rağmen bu yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinin (süt, yumurta, et gibi) etiketlenmesi GDO’lu mısır gibi ürünlerin gıda zincirine girmeden ve işlemeden önce kontrolü ve denetimi zorunludur.Hammadde kontrolü yapılmadığı takdirde; gıda zin..
Laboratuvarımızda numunelerin kabul edilmesi, izlenmesi ve raporlanması ayrı birimde hizmet vermekte olan uzman personellerimiz tarafından özel bir yazılım kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımıza gelen tüm numuneler, Numune kabul ve Raporlama Sorumlusu tarafından teslim alınıp gizlilik..
Mikotoksinler gıda ve yemlerde bulunan kimyasal etkenleri içerisinde insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en ciddi risk faktörlerinden biridir. Türkiye coğrafyası mikotoksin üreten küflerin üremesi ve toksin üretmesi için oldukça elverişli bir iklime sahiptir. Bu nedenle mikotoksinlerin tarımsal ür..