Menu
Your Cart

Moleküler Biyoloji Analizleri

Moleküler Biyoloji Analizleri
Moleküler Biyoloji Analizleri

    AB’de GDO içeren yemlerin etiketlenmesinin zorunlu olmasına rağmen bu yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinin (süt, yumurta, et gibi) etiketlenmesi GDO’lu mısır gibi ürünlerin gıda zincirine girmeden ve işlemeden önce kontrolü ve denetimi zorunludur.

    Hammadde kontrolü yapılmadığı takdirde; gıda zincirine giren ve çeşitli ürünlerde katkı maddesi olarak kullanılan GDO’lu ürünlerin tespiti için işlenmiş çok sayıda ürünün analizini gerektirir. Ancak yasal olarak kullanımına izin verilmeyen GDO türlerini gıda zincirine girdiğinde yapılacak analizlerin işlenmiş son ürünlerde yapılması zorunlu hale gelir.

    Hammadde ve işlenmiş ürünlerin, kullanımına izin verilmeyen GDO türleri açısından analizi zorunludur. AB pazarında ürün satan ihracatçıların da %0,9’luk etketleme kanununa uyma zorunluluğu vardır. Tüketicilerin GDO konusunda hassas olduğu pazarlarda ise üreticiler tüm ürünlerini GDO’suz kaynaklardan üretme kararı alabilmekte ve bu açıdan kullandıkları hammaddeleri analize göndermektedirler.

    PCR yöntemi son derece hassastır ve bu nedenle öğütme ekipmanları gibi yerlerden kaynaklanacak çok düşük miktardaki kontaminasyonların bile önüne geçilmesi ve tozlardan bulaşmanın engellenmesi gerekir. Bu nedenle numunenin hazırlandığı laboratuvar ile analizin yapıldığı laboratuvarların iyi izole edilmesi gerekmektedir.


    Moleküler Biyoloji laboratuvarımızda analizler uluslararası ve ulusal metotlar kullanılarak kalite bilinci içerisinde gerçekleştirilmektedir.