Menu
Your Cart

Fiziksel Analizler

Fiziksel Analizler
Fiziksel Analizler

    Fiziksel analiz laboratuvarlarında gıda, yem ve yem katkı maddeleri analizlerinin yanında duyusal analiz için tat eşikleri oluşturularak ve ilgili standartlarda duyusal özellikleri belirtilen numunelerde duyusal analizlerde yapılabilmektedir.

    Fiziksel analizlerin yapılmasının genel amacı gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan katkı maddelerinin fiziksel kalite kriterlerinin belirlenmesi, Türk Gıda Kodeksi ve ilgili standartlara uygunluğunun kontrol edilmesidir. Bu amaçla Fiziksel analiz laboratuvarlarında; nem, kül, kuru madde, yabancı madde, PH, Su aktivitesi, Fiziksel kusurlar, Boylama ve elek analizleri, Kırılma indisi, Elektriksel iletkenlik ve polen sayımı vb. birçok analiz yapılabilmektedir.

    Bu analizler sonucunda elde edilen veriler, Kodeks ve standartların belirttiği limitler çerçevesinde yorumlanarak analizi yapılan numuneler kabul ya da reddedilir. Söz konusu analizler ithalat, ihracat ve özel sektörden alınan numunelerde yapılabilir. İthalat numunelerinin analiz sonuçlarının uygun olmadığı durumlarda, mevzu bahis malın ülkeye girişi yapılmaz. İhracat analizlerinde uygun olamama durumu söz konusu olduğunda ise mevzu bahis malın yurtdışı çıkışı engellenerek ülke içerisinde imhası gerçekleştirilmektedir. Özel sektörden gelen numuneler ise firmaların rutin işleyişlerinin kontrol edilmesi amacını taşımaktadır. Bu analiz sonuçlarına göre üretim şekillenerek Kodeks ve standartlara uygun üretim yapılmasına hizmet etmektedir.


    Etiketler: Fiziksel,Analizler