Menu
Your Cart

Enstrümantal Analiz

Enstrümantal Analiz
Enstrümantal Analiz

  Çok küçük niceliklerin tespiti için kullanılan analiz yöntemidir. Elektrometrik ve optik olmak üzere ikiye ayrılır. Elektrometrik metotlara örnek; kondüktimetri ve potansiyometridir. Kondüktimetride çözeltinin elektriksel iletkenliğindeki, potansiyometride ise çözeltinin elektriksel potansiyelindeki değişmeler takip edilir.

  Bu iki metot, indikatör renginin gözlenemeyeceği bulanık çözeltiler için çok uygundur. Optik metotlara en basit örnek kolorimetri olup, renkli çözeltilerin konsantrasyonlarının tayininde kullanılır. En yalın açıklama ile, konsantrasyonu bilinen bir çözeltinin rengini, bilinmeyenin rengi ile karşılaştırmaktır.

  Kromatografi

  Karışımdaki çözünen maddelerin; hareketli bir faz yardımıyla, hareketsiz (durucu) bir faz üzerinde değişik hızlarda sürüklenmeleri veya göç etmeleridir. Bu teknikte, mikrogram düzeyinde maddelerin birbirinden ayrılması ve saflaştırılması sağlanır. Kromatografik yöntemler; çözünen maddelerin, absorbsiyon ve çözünme hızlarındaki çok küçük farklılıklara dayanır.

  Hangi gıdalarda dioksin bileşenleri bulunabilir?
  Gıda, yem ve sularda kimyasal analizlerin yapıldığı laboratuvarımız oldukça geniş ve gelişmiş cihaz altyapısına sahiptir. Bu donanımla gerçekleştirilen analitik ve enstrümantal analizlerle numunelerin kimyasal özellikleri tespit edilmekte ve doğrulanmaktadır.