Menu
Your Cart

Kimyasal Analizler

Kimyasal Analizler
Kimyasal Analizler

  Analiz; esas olarak maddenin bileşim ve saflığını saptama işlemidir. Bir maddenin bileşimini tespit etmeye, yani maddeyi oluşturan elementleri belirterek, yüzdelerini tespit etmeye kimyasal analiz denir. Kimyasal analiz, kimyasal reaksiyonlarla yapılır. Örnekteki iyonların ya da ilgilenilen maddelerin cinsinin belirtilmesi için yapılan analize kalitatif (nitel) analiz, bunların yüzdelerini (miktarlarını) tespit için yapılan analizlere kantitatif (nicel) analiz denir.


  Kimyasal Analiz:

  1. Gravimetrik Analiz:
  2. Volumetrik Analiz, Titrasyon:


  1. Gravimetrik Analiz:

  Örneğin belirli bir tartımı ile hazırlanan uygun konsantrasyonlu bir çözeltisinden, bileşiğin iyonlarından birini az çözünen bir bileşik halinde çöktürerek tartmaya dayanır. Çöktürülen örnek, süzgeçte toplanarak kurutulduktan sonra tartılır. Gravimetri; zaman alıcı ve yorucu, ancak emin bir metottur.


  2. Volumetrik Analiz, Titrasyon:

  Volumetrik analiz metodunda; tartım çözeltisindeki iyonlardan biri, bu iyon ile kantitatif ve hızlı reaksiyon veren uygun bir iyonun ayarlı çözeltisi ile tayin edilir. Ayarlı çözelti, sürekli olarak karıştırılmakta olan tartım çözeltisine, büret denilen bölmeli ve musluklu bir borudan reaksiyon sonuna kadar katılır. Reaksiyon sonu uygun bir kimyasal indikatörle tespit edilir. Volumetri işlemine titrasyon ya da ayarlama denir. Volumetrik analiz ya da titrasyon sonucu, ayarlı çözeltinin 1 mililitresinin titre ettiği ya da ölçtüğü madde miktarı bilindiği için, kolayca hesaplanır.

  Toksin laboratuvarımızda analizler uluslararası ve ulusal metotlar kullanılarak kalite bilinci içerisinde gerçekleştirilmektedir.







  Etiketler: Kimyasal,Analizler